GRANT DE INVESTITII - FINANTARE 1.000.000 euro!

Finantare Nerambursabila De Pana La 1.000.000 Euro Prin POC 4.1.1. – Investitii In Activitati Productive 

Prezentare Generala

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a anuntat la inceputul lunii Noiembrie 2021, faptul ca in perioada imediat urmatoare se va lansa ghidul final pentru Masura POC 4.1.1 Investitii In Activitati Productive ( Fosta Masura 3 – Granturi Pentru Investitii).  In ghidul  solicitantului varianta consultativa,  suma care poate fi acordata beneficiarilor, se modifica de la 200.000 Euro per proiect, la maxim 1.000.000 Euro per proiect. Achizitiile de spatii raman  in continuare eligibile, insa in limita a 50% din valoarea totala a proiectului. Nu vor fi eligibile spatiile pentru birouri si nici investitiile aferente codului CAEN 5510. Programul permite achizitia de echipamente si utilaje, mobilier, IT, precum si autovehicule Electrice sau Hibride. Valoarea minima a unui proiect va fi de 50.000€ si poate ajunge pana la 1.000.000€. 

Sunt eligibile pentru a accesa programul de finantare nerambursabila POC 4.1.1. Investitii In Activitati Productive, societatile care au inregistrat in anul 2020, o scadere a cifrei de afaceri de minim 5% fata de anul 2019.

Pot Aplica Pentru Obtinerea Finantarii Nerambursabile Prin POC 4.1.1 – Investitii In Activitati Productive, IMM-urile care activeaza in urmatoarele domenii de activitate:

 1. Clasa C – Industria Prelucratoare (fara codurile 11 fabricare bauturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și munitiei);
 2. Clasa F – Constructii;
 3. Clasa G – Comert cu ridicata și cu amanuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
 4. Clasa H – Transport și depozitare;
 5. Clasa I – Hoteluri și restaurante;
 6. Clasa M – Activitati profesionale, știintifice și tehnice;
 7. Clasa N – Activitati de servicii administrative și de activitati de servicii suport;
 8. Clasa P – Invatamant;
 9. Clasa Q – Sanatate și asistenta sociala;
 10. Clasa R – Activitati de spectacole, culturale și recreative;
 11. Clasa S – Alte activitati de servicii.

Criterii De Eligibilitate IMM-uri:

 1. Solicitantul nu se află în stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt administrate de către un judecător sindic sau activitățile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
 2. Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională (se verifică pe baza cazierului judiciar, în etapa de contractare a proiectului);
 3. Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost subiectul unei judecăți de tip judecată pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
 4. Solicitantul nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a       Consiliului Concurenței sau a Comisiei, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal și incompatibil     cu piața internă;
 5. Solicitantul nu este  întreprindere în dificultate în anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
 6. Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleși activități.

Valoarea Finantarii Nerambursabile

Valoarea finantarii nerambursabile ce poate fi obtinuta prin intermediul programului – Granturi pentru Investitii – este de pana la 1.000.000 Euro .

 • 95% pentru Micro Intreprinderi;
 • 90% pentru Intreprinderi Mici;
 • 85% pentru Intreptinderi Mijlocii

Cheltuieli Eligibile

Totodata, in cadrul acestui Program de Finantare Nerambursabila, sunt eligibile si societatile care activeaza in domeniul Serviciilor de Transport, in cazul acestora fiind eligibile si urmatoarele categorii de cheltuieli:
Daca acest program de Finantare Nerambursabila prezinta interes pentru dvs, ne puteti contacta telefonic sau prin intermediul formularului de contact alaturat!