Finantare Nerambursabila De 200.000 EURO In Mediul Urban! Programul POR 2.1

Finantare Europeneana Intre 25.000 si 200.000 Euro Prin POR 2.1.

Prezentare Generala

Prin intermediul programului POR 2.1., microintreprinderile din mediul urban pot obtine pana la 200.000 Euro Finantare Nerambursabila, in vederea construirii/modernizarii/extinderii spatiului de productie / comercial, dotarii cu echipamente si utilaje specifice domeniului de activitate, achizitia de active necorporale.

Beneficiari Eligibili

Solicitantii eligibili in cadrul Programului POR 2.1. sunt microintreprinderile din mediul urban, respectiv societati comerciale sau cooperative cu pana la maxim 9 angajati si cifra de afaceri anuala de pana la 2.000.000 Euro.
Pot accesa Programul POR 2.1., Microintreprinderile din regiunile de dezvoltare NE, SE, SV Oltenia, Vest, Centru si care nu au datorii la stat, au inregistrat profit si au avut minimum 1 angajat in anul precedent depunerii cererii de finantare.

Valoarea Finantarii Nerambursabile

Microintreprinderile pot solicita prin intermediul programului POR 2.1. acordarea unei finantari nerambursabile cuprinsa intre 25.000 si 200.000 Euro.
Contributia proprie a fiecarui solicitant trebuie sa fie de minimum 10% din valoarea eligibila a proiectului.

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli pentru executia de lucrari aferente investitiei de baza, inclusiv echipamente cu montaj:

Cheltuieli pentru dotari:

Cheltuieli cu achizitionarea de brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similar.

Cheltuieli cu activitati de realizare a website-urilor pentru prezentarea activitatii si a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Servicii de consultanta / asistenta:

Sunt eligibile in limita a 7% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile finantate prin proiect, cheltuieli privind:

Cheltuieli aferente implementarii proiectului privind taxele si comisioanele:

Daca acest program de Finantare Nerambursabila prezinta interes pentru dvs, ne puteti contacta telefonic sau prin intermediul formularului de contact alaturat!